Utbud

Alla mina kurser handlar egentligen om samma sak: Bygg en bättre relation och en större vilja hos hunden att lyssna och följa.
Relationen

Den mest efterfrågade kursen handlar om relationen mellan hunden och människan. Under en eller två dagar lär jag ut mitt sätt att kommunicera så att viljan hos hunden att lyssna och följa blir bättre. I paketet finns en rad olika kommandon, nya och gamla, men framför allt tekniker som gör samspelet enklare. Jag jobbar med att dela ut verktyg som fungerar för varje individ.